Καλάθι Αγορών

0 προϊόντα

Κανόνες Παιχνιδιού "Παίξτε και Κερδίστε"ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 

«ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ»  ΣΤΟ FACEBOOK ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Stilno bags ltd, στον ιστότοπο  - https://www.facebook.com/StilnoGR/

  1. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1.1   Ο διαγωνισμός  «ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ», ο οποίος  λαμβάνει χώρα στη Χρονολόγιο της επίσημης Facebook σελίδας του Stilno.gr οργανώνετε από την εταιρία Stilno bags ltd, VAT: BG204472071, με κεντρική διεύθυνση:Σοφία, περ. Δραγκαλέβτσυ, Οδό Λαμάρ 3, επονομαζόμενη παρακάτω εν συντομία „ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ “.

 1.2   Οι  γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλη την χρονική περίοδο που είναι ενεργός ο διαγωνισμός «ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» στην επίσημη Facebook σελίδα και είναι δημόσια δημοσιοποιημένοι στον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας Stilno bags ltd –  www.stilno.gr . Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ του διαγωνισμού έχει κάθε δικαίωμα μονόπλευρα να προσθέτει ή να αλλάζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, μπαίνοντας σε ισχύι εφόσον οι διορθώσεις και οι αλλαγές έχουν δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο: https://stilno.gr/page/13/epilexte-kai-kerdiste.html

 1.3    Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  δεν είναι υποχρεούμενος να ειδοποιεί με αλλά μέσα/τρόπους για τυχών αλλαγές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, εκτός από τον παραπάνω (παρ. 1.2). Κάθε συμμετέχων πρέπει να ελέγχει και να ενημερωθεί από μονός του ποιες είναι η αλλαγές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

1.4   Παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό «ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ», οι συμμετέχοντες αυτόματα αποδέχονται τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και είναι υπόχρεοι να τους τηρήσουν.

 1.5   Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το απόλυτο  δικαίωμα με δικιά του κρίση να σταματήσει τον διαγωνισμό οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε περίπτωση, που αντιληφθεί κατάχρηση, καταπάτηση στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή  κατάσταση ανωτέρας βίας. Η διακοπή του διαγωνισμού δημοσιοποιείτε γραπτός σύμφωνα με την παράγραφο 1.2  των γενικών όρων και προϋποθέσων. Σε περίπτωση τέτοιας διακοπείς του διαγωνισμού, στους συμμετέχοντες δεν αναλογεί αποζημίωση για την συμμετοχή τους και ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών απώλειες ή χαμένα οφέλη.  

II.    ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΗΣΜΟΥ

2.1. Ο διαγωνισμός διοργανώνετε στην Ελληνική γλώσσα και λαμβάνει μέρος μέσω της επίσημης Facebook σελίδας της Stilno bags ltd – https://www.facebook.com/StilnoGR/ και ισχύει μόνο για την ελληνική επικράτεια.

 2.2. Η περίοδος συμμέτοχων στον διαγωνισμό  είναι από την 01.08.2019  έωςκαι τις 23:59 τις 15.08.2019.

  III.   МΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στην  01.08.2019 στο χρονολόγιο  της επίσημης Facebook σελίδας του Stilno.gr (https://www.facebook.com/StilnoGR/) σε μορφή αναρτήσεις η οποία περιέχει φωτογραφία και κείμενο.

3.2. Απαιτούμενες προϋποθέσεις για συμμέτοχη στον διαγωνισμό είναι: ο διαγωνιζόμενος να κάνει like (μου αρέσει) στην ανάρτηση-φωτογραφία και να αφήσει σχόλιο στο οποίο θα αναγραφεί με αριθμό ποια από τις τσάντες τις φωτογραφίας που αφορά τον διαγωνισμό   θέλει να κερδίσει.

3.3. Ο διαγωνισμός «ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ», που λαμβάνει χώρα στον τοίχο χρονολόγιο της επίσημης Facebook σελίδας του Stilno.gr με κανέναν τρόπο δεν είναι χορηγούμενος, εγκεκριμένος, κατοχυρωμένος ή να συνδέετέ με το Facebook.

3.4.  Ο διαγωνισμός διεξάγετε σύμφωνα στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις εγγεγραμμένους εδώ.Το Facebook σαν εταιρία είναι απολυτός απελευθερωμένη από οποιαδήποτε ευθηνή σχετικά με τους διαγωνισμούς χρονολογίου (timeline) της επίσημης Facebook σελίδας του Stilno.gr.

3.5.   Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει κάθε δικαίωμα να διαγράψει ανεβασμένο περιεχόμενο, το οποίο θεωρεί ότι δεν αρμόζει η δεν απαντάει στο θέμα του διαγωνισμού ή έχει κακόβουλο ή υβριστικό περιεχόμενο.

3.6.  Ο μηχανισμός της επιλογής των νικητών έχει βάση την τυχαία κλήρωση, περιλαβαίνει όλους τους συμμετέχοντες που καλύπτουν στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου IV των γενικών όρων και προϋποθέσων.

3.7.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για κανένα  τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την συμμέτοχη στον διαγωνισμό (ειδικά για θέματα δυσλειτουργίας δικτιού και λοιπών).

3.8. Σχολιάζοντας, δημοσιοποιώντας ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην σελίδα Stilno.gr, ο διαγωνιζόμενος δίνει την δικιά του συγκατάθεση χωρίς όρους στον διοργανωτή να συλλέγει αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με την δικιά του πολιτική απορρήτου, όλο το υλικό περιεχόμενο, προτάσεις, ιδέες, γραφική ή άλλη πληροφορία, η οποία δίνετε από τους συμμετέχοντες στο διοργανωτή μέσα από αυτές της ενέργειες και τις καθιστά ιδιοκτησία του Stilno bags ltd.

3.9.     Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ κρατάει το δικαίωμα του να αποκλείει από τον διαγωνισμό συμμετέχοντα ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει μέσω εξαπατήσεις.

IV.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1.Για συμμέτοχη στον διαγωνισμό χρονολόγιο «ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» είναι απαραίτητο ο συμμετέχοντας να έχει έγκυρη εγράφη και ενεργό προσωπικό προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook ( σύμφωνο με τους κανονισμούς του Facebook).

4.2. Δικαίωμα συμμέτοχης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ζει στη ελληνική επικράτεια και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για όλα τα πρόσωπα κάτω των 18 ετών, είναι υποχρεωτική γονική συγκατάθεση, πριν πάρουν μέρος στον διαγωνισμό η μοιραστούν προσωπικές στους πληροφορίες.

4.3.Για συμμέτοχη στον διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να κάνει like (μου αρέσει) στην ανάρτηση-φωτογραφία και να αφήσει σχόλιο στο οποίο θα αναγραφεί με αριθμό ποια από τις τσάντες τις φωτογραφίας που αφορά τον διαγωνισμό   θέλει να κερδίσει. 

4.4.Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να πάρει μέρος μόνο μια φορά με ένα σχόλιο στην ανάρτηση (πολλαπλά σχόλια από τον ίδιο διαγωνιζόμενο θα θεωρηθούν ως μια συμμέτοχη).

4.5. Για συμμέτοχή στον διαγωνισμό του χρονολόγιο στο Facebook της επίσημης σελίδας του Stilno.gr δεν είναι απαραίτητο η αγορά οποιουδήποτε και αν είναι αυτό προϊόντος από τον διοργανωτή. Η συμμέτοχή είναι εντελώς δωρεάν χωρίς καμία επιπρόσθετη χρέωση.

4.6. Δεν επιτρέπετε συμμέτοχή από ψεύτικα ή διπλότυπους λογαριασμούς-προφίλ και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέθοδος που μπορεί να έχει σκοπό να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας νίκης.

V.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.1. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ θα ενημέρωση τους νικητές του διαγωνισμού στις 14:00 τις 16.08.2019 στο σχόλιο που αφήσανε στην ανάρτηση του διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα στο Facebook του Stilno.gr με πρόσκληση να αποστείλουν σε προσωπικό μήνυμα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης και τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να επιταχθεί επικοινωνία και οργάνωση της αποστολής και παράδοσης του κερδισμένου δώρου.

5.2. Με την αποστολή των προσωπικών τους δεδομένων σε ένα μήνυμα, κάθε συμμετέχων συμφωνεί με το άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 2 του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέσχε σε σχέση με το παιχνίδι/διαγωνισμό. 

5.3. Οι κερδισμένοι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν τα βραβεία τους εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση των ονομάτων τους.

5.4.  Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να προσδιοριστούν οι νικητές του Παιχνιδιού Timeline και να δοθούν οι ανταμοιβές. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Κανόνες ή που παρέχονται σε τρίτους

5.5.   Συμμετέχων που δεν απέστειλε τα προσωπικά του δεδομένα σε προσωπικό μήνυμα εντός της καθορισμένης προθεσμίας στο σημείο 5.1. χάνει το δικαίωμα να λάβει το βραβείο.

VI.    ΒΡΑΒΕΙΑ

6.1.   Το έπαθλο για ολόκληρη την περίοδο του Παιχνιδιού περιλαμβάνει συνολικά 3 / τρείς / τσάντες.

6.2.   Τρεις τυχαία επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα κερδίσουν 1/μια τσάντα έκαστος προσαρμοσμένη στην επιλογή τους στο σχόλιο τους κάτω από τη ανάρτηση του διαγωνισμού.

6.3.   Τα πακέτα περιλαμβάνουν:

6.3.1. Γυναίκεια τσάντα Stilno 3σε1 1627-3806 - 1 κομμάτι,

6.3.2. Γυναίκεια τσάντα Stilno 3σε1 1627-2406 - 1 κομμάτι,

6.3.3. Γυναίκεια τσάντα Stilno 1351-05 - 1 κομμάτι,

6.4.   Τα βραβεία αντλούνται τυχαία από όλους τους συμμετέχοντες που έχουν εκπληρώσει τους όρους συμμετοχής στο Τμήμα IV.

6.5.   Οι νικητές ανακοινώνονται στις 14:00. στις 16.08.2019 με σχόλιο στην σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού στο χρονολόγιο στη σελίδα στο Facebook του Stilno.gr.

6.6.   Οι νικητές πρέπει να επικοινωνήσουν με το Stilno.gr σε προσωπικό μήνυμα εντός 10 ημερών από την ανακοίνωσή τους και να παράσχουν πληροφορίες επικοινωνίας και παράδοσης για να λάβουν το βραβείο.

6.7.   Τα βραβεία παρέχονται με courier εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προσωπικών δεδομένων του παραλήπτη.

6.8.   Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή του βραβείου με την αξία του σε μετρητά ή η ανταλλαγή του με άλλα προϊόντα.

6.9.  Αν το έπαθλο αποστέλλεται με courier αλλά δεν ζητείται εντός 7 (επτά) ημερών από την αποστολή, ο νικητής χάνει το δικαίωμα να το λάβει. Το βραβείο του διανέμεται τυχαία μέσω λοταρίας μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων.

6.10. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν είναι υπεύθυνος για λάθος, μη έγκυρη διεύθυνση παράδοσης ή / και αριθμό τηλεφώνου για επικοινωνία με τον νικητή.

VII.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1.   Τα προσωπικά δεδομένα όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό χρονολόγιο «ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» προστατεύονται σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Συμμετέχοντας στο παιχνίδι, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον διοργανωτή ή από κάποιο άτομο που τα επεξεργάζεται, καθώς και να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7.2.   Ο σκοπός συλλογής των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο παιχνίδι είναι η διεξαγωγή του παιχνιδιού, η ενημέρωση των νικητών και η απονομή των κερδών.

7.3.   Ο Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε προσωπικό μήνυμα στην επίσημη σελίδα του Facebook του Stilno.gr εντός 30 ημερών από την υποβολή τους.

VIII.    ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

8.1.   Οποιαδήποτε πιθανή νομική διαφορά μεταξύ του ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και των συμμετεχόντων θα επιλυθεί εξωδικαστικά. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα εμπλακεί σε οποιεσδήποτε διαφορές που σχετίζονται με την κυριότητα ή την ιδιοκτησία των κερδισμένων βραβείων ή οποιωνδήποτε εξόδων που επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού-Διαγωνισμού.

8.2.     Οποιαδήποτε νομική διαμάχη μπορεί να προκύψει μεταξύ του ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και των συμμετεχόντων θα διευθετηθεί με αμοιβαία συμφωνία και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα δύο μέρη θα παραπέμψουν το ζήτημα στους αρμόδιους φορείς.

8.3.   Το παιχνίδι διεξάγεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

IX.    ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

9.1.  Κάθε συμμετέχων θεωρείται ενημερωμένος και εξοικειωμένος με τους παρόντες Γενικούς Κανόνες, κατά την εγγραφή τους στο Παιχνίδι που διεξάγεται στη σελίδα Stilno.gr Facebook και αποδέχεται τα ονόματά τους για να συμπεριληφθούν στο σχόλιο σε δημοσίευση στη σελίδα του Stilno.gr στο Facebook με σκοπό την αναγγελία νικητές του παιχνιδιού.

9.2. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν είναι υπεύθυνος για καταστάσεις όπου είναι αδύνατο για κάποιους πολίτες να συμμετέχουν στον διαγωνισμό χρονολογίου όταν αυτή η αδυναμία είναι πέρα από τον έλεγχο του ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Αυτές οι περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, διαλείπουσες πληροφορίες, καθυστερημένη υποβολή προσωπικών δεδομένων ή άλλα τεχνικά εμπόδια στη συμμετοχή στο Παιχνίδι/Διαγωνισμό ως τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της σύνδεσης στο Web ή / και λογισμικό ή / και πάροχο ιστού, υψηλή επισκεψιμότητα στον ιστό ή σελίδα ή και τα δύο, καθώς και ζημίες και ελλείψεις που σχετίζονται με τον εξοπλισμό, τις εφαρμογές ή τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Οι περιστάσεις μπορεί να οφείλονται σε νομικές αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις διαδικασίες διεξαγωγής παιχνιδιών, την απονομή βραβείων, την αξία και τη λειτουργικότητα τους. Πρόκειται για διαφορετικές αποφάσεις των θεσμικών οργάνων, κατάσταση πολέμου, φυσικές καταστροφές ή άλλες.

9.3.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία άλλη δέσμευση έναντι των συμμετεχόντων και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλες υποχρεώσεις του ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ από αυτές που περιγράφονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.